De Sjoel Brielle

De Sjoel Brielle is een cultureel, historisch monument in het centrum van Brielle.

Het is de voormalige synagoge die tot de Tweede Wereldoorlog in gebruik was bij de Joodse gemeenschap.

 

PESACH VIEREN IN DE SJOEL

 

 

Op woensdag 24 april 2024 wordt om 17.00 uur in de Sjoel een Pesachviering gehouden.  Atelma  zal ons de rituelen uitleggen en vertellen over o.a. De matses, het bittere kruid en het zoete notenmengsel. Natuurlijk is er ook iets te eten. Als bijdrage in de kosten vragen we van iedere gast 10,00 euro contant en graag gepast af te rekenen. Heeft u belangstelling dan graag aanmelden voor 18 april bij:  administratie@desjoelbrielle.nl.STEUN ONZE STICHTING

Heeft u belangstelling voor prachtig knoop-haakwerk? Misschien zoekt u een persoonlijk fotocadeau voor iemand? 

In overleg met Afke Holwerda kunt u kiezen welk cadeau u het meest aanspreekt.

 

 Haar hobby haken heeft er toe geleid dat zij voor het basisonderwijs aanschouwelijk materiaal maakt. Denkt u hierbij aan Zoem de Bij of Kim en Sim ter ondersteuning van het leren lezen. Altijd leuk en helpend voor de kinderen.

 

 U kunt contact opnemen via administratie@desjoelbrielle.nl

Sjoel weer open voor bezoekers

Op woensdagmiddag 3  april a.s. is de sjoel van half 2 tot 4 uur weer open voor bezoekers. Wij geven u graag een rondleiding. 

Voorlopig zijn we er iedere eerste woensdagmiddag van de maand.

Toegang is gratis.

 

Geschiedenis

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Brielle?

Er is veel onderzoek gedaan en er zijn veel verhalen te vertellen.

 

 

 

ANBI

Sjoel Brielle heeft de ANBI status. Actueel beleidsplan 2023. 'Het beleid van de Stichting Behoud Synagoge Brielle is erop gericht om door middel van het (laten) organiseren van (culturele) activiteiten en de verhuur van ruimten in de voormalige synagoge, het behoud van zowel het immateriële als het materiële Joodse cultureel erfgoed te kunnen waarborgen en het toegankelijk te houden voor een breed publiek.' Het RSIN nummer van de stichting is 809037750. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bankrekening NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. Stichting Behoud Synagoge Brielle.