De Sjoel Brielle

De Sjoel Brielle is een cultureel, historisch monument in het centrum van Brielle.

Het is de voormalige synagoge die tot de Tweede Wereldoorlog in gebruik was bij de Joodse gemeenschap.

Herdenking  Joodse streekgenoten

 
 

Geschiedenis

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Brielle?

Er is veel onderzoek gedaan en er zijn veel verhalen te vertellen.

 

ANBI

Sjoel Brielle heeft de ANBI status. Actueel beleidsplan 2023. 'Het beleid van de Stichting Behoud Synagoge Brielle is erop gericht om door middel van het (laten) organiseren van (culturele) activiteiten en de verhuur van ruimten in de voormalige synagoge, het behoud van zowel het immateriële als het materiële Joodse cultureel erfgoed te kunnen waarborgen en het toegankelijk te houden voor een breed publiek.' Het RSIN nummer van de stichting is 809037750. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bankrekening NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. Stichting Behoud Synagoge Brielle.