De Sjoel Brielle

De Sjoel Brielle is een cultureel, historisch monument in het centrum van Brielle.

Het is de voormalige synagoge die tot de Tweede Wereldoorlog in gebruik was bij de Joodse gemeenschap.

De Stichting Behoud Synagoge Brielle (SBSB) heeft zich als doel gesteld ruimte te bieden voor het ge- en herdenken van de Joodse geschiedenis en cultuur.

 

 

STEUN ONZE STICHTING

 

 

 

 

Heeft u belangstelling voor prachtig knoop-haakwerk? Misschien zoekt u een persoonlijk fotocadeau voor iemand? 

In overleg met Afke kunt u kiezen welk cadeau u het meest aanspreekt.

 

 Haar hobby haken heeft er toe geleid dat zij voor het basisonderwijs aanschouwelijk materiaal maakt. Denkt u hierbij aan Zoem de Bij of Kim en Sim ter ondersteuning van het leren lezen. Altijd leuk en helpend voor de kinderen.

 

 U kunt contact opnemen via administratie@desjoelbrielle.nl

De Sjoel Brielle weer open voor bezoekers

Iedere eerste en derde woensdagmiddag van de maand is de Sjoel van half 2 tot 4 uur weer open voor bezoekers. Wij geven u graag een rondleiding. 

Toegang is gratis.

Boekentip voor het derde kwartaal 2024

 

Virrie’s Kinderen

Door Rob Oudkerk

 ISBN: 9789064461934

 

De televisieserie “De Joodse Raad” werd afgelopen voorjaar erg gewaardeerd. Virrie’s kinderen sluit aan bij deze serie en vertelt het verhaal van een vrouw die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog nooit te boven is gekomen.

 

 

Geschiedenis

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Brielle?

Er is veel onderzoek gedaan en er zijn veel verhalen te vertellen.

 

 

 

ANBI

Sjoel Brielle heeft de ANBI status. Actueel beleidsplan 2023. 'Het beleid van de Stichting Behoud Synagoge Brielle is erop gericht om door middel van het (laten) organiseren van (culturele) activiteiten en de verhuur van ruimten in de voormalige synagoge, het behoud van zowel het immateriële als het materiële Joodse cultureel erfgoed te kunnen waarborgen en het toegankelijk te houden voor een breed publiek.' Het RSIN nummer van de stichting is 809037750. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bankrekening NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. Stichting Behoud Synagoge Brielle.