Steun onze Stichting

Steun Stichting Behoud Synagoge Brielle (SBSB):

 

·      word Vriend

Bij het kopje oprichting heeft u kunnen lezen over “de Vriendenkring”,  Wilt u zich hierbij aansluiten dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te zenden naar administratie@desjoel.nl  Daarna ontvangt u een bevestiging. 
Vervolgens wordt uw naam als vriend opgenomen in het vriendenbestand en in de verzendlijst van onze nieuwsbrieven die tweemaal per jaar per mail verstuurd worden. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Als vriend heeft u een bijzondere band met de SBSB. Met uw steun wil de SBSB blijven proberen om het genoemde doel van de Stichting te  realiseren. Door de jaarlijkse organisatie van de door de SBSB gekozen activiteiten wordt uw aanwezigheid hierbij zeer op prijs gesteld. 
Onze Nieuwsbrief geeft u desgewenst informatie over die activiteiten. 
De website van de SBSB geeft eveneens de benodigde informatie. 
Een Nieuwsbrief wordt te allen tijde ook op de website geplaatst. De recentste Nieuwsbrief staat bovenaan.
Het archief van de nieuwsbrieven is daarnaast misschien de moeite waard om eens door te nemen.

 

·      word Vrijwilliger

Zoals veel organisaties heeft ook SBSB vrijwilligers nodig voor rondleidingen en tijdens activiteiten. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden. Stuur een e-mail naar voorzitter@desjoel.nl met vermelding van uw telefoonnummer. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen.

 

 

·      word Donateur of Sponsor

Financiële bijdragen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de SBSB. Ons banknummer is: NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. Stichting Behoud Synagoge Brielle te Brielle. Vriendelijk verzoek om bij betaling via internet uw adres en postcode te vermelden. Dat doet de bank niet.
Onze Stichting heeft de ANBI status.

U kunt ons ook steunen met een LEGAAT

Wilt u ons opnemen in uw testament, dan kunt u zich hiervoor in verbinding stellen met de penningmeester,  penningmeester@desjoelbrielle.nl

 

 

 

·      Bezoek onze activiteiten

Deze activiteiten hebben raakvlak met het Jodendom. Houd hiervoor de website en de berichtgevingen via de Nieuwsbrief of de krant in de gaten. Een vrijwillige bijdrage of entreegeld wordt vervolgens van u gevraagd. Dit is afhankelijk van de activiteit.
U bent van harte welkom.

 

·      Bezoek de Sjoel 


Individueel:

Door gebruik te maken van rondleidingen op de eerste en derde woensdagmiddagen vanaf 13.30 tot 16.00 uur in de maanden april t/m oktober. Een gift wordt op prijs gesteld en die kunt u doneren in een glazen fles. 
          

Groepen:
In overleg, zie hierbij genoemd mailadres, wordt er gekeken welk moment er voor een ieder mogelijk is.
Voor basisschool groepen en klassen van het voortgezet onderwijs vragen wij € 50,-  Een groep bestaat maximaal uit 30 leerlingen.
Voor een groep van 12 volwassenen of meer, eveneens maximaal 30, vragen wij € 4,- per persoon.
Voor een kleinere groep volwassenen vragen wij € 5,- per persoon
Heeft u belangstelling e-mail naar: 
administratie@desjoel.nl

 

·      Koop iets origineels op bestelling 

B.v. door het bestellen van haakwerk. Dit wellicht modieuze werk, geïnspireerd op de huidige tijd,  is geschikt als decoratie in uw woning of om cadeau te doen.  
Een wagenspanner voor een kinderwagen of een decoratie in een kinderkamer behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Daarnaast kan er voor de jongere leerlingen van het basisonderwijs, groep 1 t/m 3 b.v. “een Letterdief, Kim en Sim of Zoem de Bij” gemaakt worden. Het genoemde hoort bij Veilig Leren Lezen. Door het onderwijs aanschouwelijk te maken profiteren leerlingen immers nog meer. 
Zie de verschillende foto’s van de mogelijkheden.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door te e-mailen naar 
administratie@desjoel.nl 
Het is ook mogelijk om uw mooiste foto’s te verwerken in een windlicht.
Heeft u interesse laat het ons weten.


 

·      Lees het boek van het kwartaal ……

Waardeert u de informatie over de maandelijkse voordracht van het door de SBSB gekozen boek van de maand dan stellen wij een financiële bijdrage (gift) zeer op prijs. Deze boekpromotie kunt u vinden bij een Boekenkast vol boeken op de site van de SBSB. We hopen vervolgens dat het boek u interesseert en vervolgens bevalt.
Wij kijken natuurlijk met belangstelling uit naar uw vrijwillige bijdrage en hopen van harte dat velen deze ludieke wijze van inkomsten genereren kunnen waarderen. Doet u mee?
Deze SBSB-tip is u een tip waard toch!
Maak uw vrijwillige bijdrage over op 
NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. Stichting Behoud Synagoge Brielle te Brielle.