Boekentip voor het tweede kwartaal 2024

 

De kleermaaksters van Auschwitz

Door Lucy Adlington

ISBN 978-90-225-9074-4

 

 Het verhaal is na grondig onderzoek, waaronder gesprekken met de laatst overlevende, tot stand gekomen en berust op waarheid.

In concentratiekamp Auschwitz-Birkenau hadden vijfentwintig Joodse vrouwen en meisjes de taak om luxe kleding te maken voor de nazi-elite. Het kleermaakatelier, genaamd de Obere Nähstube (de hoogste naaikamer), werd opgericht door Hedwig Höss, de vrouw van de hoogste commandant van het kamp. In deze salon instrueerden zij en andere ss-vrouwen de kleermaaksters om kledingstukken te ontwerpen voor de nazitop in Auschwitz.

Lucy Adlington vertelt vanuit een fascinerende en originele invalshoek over de gruwelijkheden van de nazibezetting en de concentratiekampen. 

Hopelijk draagt het wereldwijd lezen van dit boek bij aan het iets mooier maken van de wereld door juist liefde voor de medemens uit te dragen. 

Steun onze Stichting

 

Ieder kwartaal promoten we een boek. We hopen dat het boek u interesseert en vervolgens dat het u bevalt.

Waardeert u de informatie over de maandelijkse voordracht van het door de SBSB gekozen boek van de maand dan stellen wij een financiële bijdrage (gift) zeer op prijs. 


Wij kijken natuurlijk met belangstelling uit naar uw vrijwillige bijdrage en hopen van harte dat velen deze ludieke wijze van inkomsten genereren kunnen waarderen. Doet u mee?
Deze SBSB-tip is u een tip waard toch!


Maak uw vrijwillige bijdrage over op 
NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. Stichting Behoud Synagoge Brielle te Brielle.

 

 

In de bovenkamer van de Sjoel, wat wij het Joodse schooltje noemen, staat een boekenkast met  mooie Hebreeuwse  boeken. Het zijn geschenken van onder andere Maurice Mol, de Joodse gemeente van Rotterdam en particulieren. Maar in die kast staan ook boeken over Joodse geschiedenis. De meeste boeken zijn  alleen om in te kijken, maar we hebben ook boeken, die u bij ons kunt kopen als de Sjoel open is voor bezoekers.

 

Door het kopen hiervan steunt u de Stichting en zijn we u daarvoor zeer erkentelijk.

U kunt die boeken ook bestellen. De genoemde prijs is exclusief verzendkosten. 

 

Inlichtingen: Riet de Leeuw van Weenen, email: riet@deleeuwvanweenen.nl

www.desjoelbrielle.nl

 
DE BRIELSE SJOEL IN HAAR VERHALEN

Ds. Egbert Rietveld

 

In onze boekenkast staat een heel bijzonder boek: Het is in 2011 geschreven door dominee Egbert Rietveld, initiatiefnemer en jarenlang voorzitter van de Stichting Behoud Synagoge Brielle.

In dit boek verteld hij de verhalen over voorwerpen die in de loop der jaren aan de Sjoel zijn geschonken en verband houden met de Joodse traditie en weggevoerde Joodse families.

De meeste voorwerpen zijn in een drietal vitrines te zien. Ieder voorwerp met een eigen geschiedenis. Sommige voorwerpen werden sinds de oorlogsjaren bewaard door niet-Joodse families.

Egbert verteld over bijzondere kenmerken in de Sjoel en over de geschonken voorwerpen. Over alles heeft hij een ontroerend verhaal geschreven o.a. over de zilveren jad, de grote chanoekia, een sjofar, de Estherrol, een Rabbijnenbijbel, het Monument, de Davidster, de gevelsteen, de blauwe glazen schaal uit Hebron, die door Joodse en Palestijnse jongeren werd geschonken toen de Sjoel in 2005 in gebruik werd genomen. Verhalen om te lezen en nog eens te lezen.

Het zijn verhalen over de herkomst van de voorwerpen en waarom de meesten nu bij ons in de vitrine staan. Elk verhaal wordt op een aparte pagina voorzien van een foto van het betreffende voorwerp. Door het bundelen van deze verhalen zal dit gebouw aan de Brielse Turfkade, met zijn eigen geschiedenis van hoop en van vervolging, nog meer tot de verbeelding gaan spreken!

Het heeft 78 bladzijden en kost 4 euro.  

 


VRIJHEIDSBOS BRIELLE
een landschap van gedichten en verhalen

Een ontroerend boekje met veel tekeningen en foto’s,  waarin volwassenen en kinderen hun gedichten en verhalen schrijven. 

Het is met zorg samengesteld door Egbert Rietveld onze oud-voorzitter, die tevens voorzitter was van de Stichting Vrijheidsbos Brielle.

Wat is het Vrijheidsbos?

Ik citeer uit het voorwoord van Egbert Rietveld:

In de periode van 2000 tot 2005 is een kaal stuk grond langs de Brielse Maas omgetoverd tot een jong bos, waar op een bijzondere manier bezinning op vrijheid ruimte krijgt.

In vijf jaar tijd zijn zo’n vijfhonderd bomen geplant door bedrijven, kerken, schoolkinderen en families. Iedereen die iets te vieren had of te herdenken, kon hier een boom planten. Er staan in het bos ook diverse panelen met gedichten gemaakt door onder andere leerlingen van de basisscholen van Brielle. Ze nodigen uit om stil te staan bij gedachten en dromen van kinderen over vrijheid.

Al bladerend in dit boekje kunt u wandelen door een landschap van namen, gedichten en verhalen. Dit unieke boekje heeft 80 blz. en kost maar 2 euro

 
FILM OVER DE RESTAURATIE VAN DE SJOEL
Michiel de Leeuw van Weenen

 

In de zomer van 2009 maakte Michiel de Leeuw van Weenen een film over de Sjoel aan de Brielse Turfkade.

In deze prachtige documentaire wordt met historisch en recent beeldmateriaal en via interviews, een bijzondere metamorfose in beeld gebracht. 

Uit een pakhuis met opslag voor bouwmaterialen ontpopt zich gaandeweg het gebouw zoals dat in 1871 zijn bedoelde uitstraling kreeg: een synagoge met acht sierlijke rondboogramen- een huis van licht en hoop, opnieuw ook in onze tijd, na de inktzwarte geschiedenis van verwoesting en deportatie van de Joodse burgers, midden vorige eeuw. 

 

Samen bouwen aan een betere wereld, blijft een opdracht die mensen wil aanspreken over grenzen van geloof en tradities heen. In dat licht wil de gerestaureerde Brielse Sjoel gaandeweg een eigen plek krijgen.

Deze DVD is te koop voor 2 euro.