Op deze website vindt u veel gegevens.

Onder het kopje geschiedenis vindt u linken naar informatie over de Sjoel, Stolpersteine en Lesbrieven.

Er is ook een Nieuwsbrieven archief

IN DE VITRINE

In de Sjoel staat een vitrine met boeken, kaarten en een DVD.

Door het kopen hiervan steunt u de Stichting en zijn we u daarvoor zeer erkentelijk.

Alle genoemde bedragen komen geheel ten goede aan de Sjoel maar zijn exclusief verzendkosten

DE BRIELSE SJOEL IN HAAR VERHALEN

Dit boek is in 2011 geschreven door dominee Egbert Rietveld, initiatiefnemer en jarenlang voorzitter van de Stichting Behoud Synagoge Brielle.

In dit boek vertelt hij de verhalen over voorwerpen die in de loop der jaren aan de Sjoel zijn geschonken en verband houden met de Joodse traditie en weggevoerde Joodse families.

De meeste voorwerpen zijn in een tweetal vitrines te zien. Ieder voorwerp met een eigen geschiedenis. Sommige voorwerpen werden sinds de oorlogsjaren bewaard door niet-Joodse families.

Egbert vertelt over bijzondere kenmerken in de Sjoel en over de geschonken voorwerpen. Over alles heeft hij een ontroerend verhaal geschreven o.a. over de zilveren jad, de grote chanoekia, een sjofar, de Estherrol, een Rabbijnenbijbel, het Monument, de Davidster, de gevelsteen, de blauwe glazen schaal uit Hebron, die door Joodse en Palestijnse jongeren werd geschonken toen de Sjoel in 2005 in gebruik werd genomen. Verhalen om te lezen en nog eens te lezen.

De verhalen vertellen over de herkomst van de voorwerpen en waarom de meesten nu bij ons in de vitrine staan. Bij elk verhaal een foto van het betreffende voorwerp. Door het lezen van deze verhalen zal dit gebouw aan de Brielse Turfkade, met zijn eigen geschiedenis van hoop en van vervolging, nog meer tot de verbeelding gaan spreken! Het heeft 78 bladzijden en kost 5 euro.

VRIJHEIDSBOS BRIELLE, een landschap van gedichten en verhalen

Een ontroerend boekje met veel tekeningen en foto’s, waarin volwassenen en kinderen hun gedichten en verhalen schrijven.

Het is met zorg samengesteld door Egbert Rietveld onze oud-voorzitter, die tevens voorzitter was van de Stichting Vrijheidsbos Brielle.

Wat is het Vrijheidsbos?

Ik citeer uit het voorwoord van Egbert Rietveld:In de periode van 2000 tot 2005 is een kaal stuk grond langs de Brielse Maas omgetoverd tot een jong bos, waar op een bijzondere manier bezinning op vrijheid ruimte krijgt.

In vijf jaar tijd zijn zo’n vijfhonderd bomen geplant door bedrijven, kerken, schoolkinderen en families. Iedereen die iets te vieren had of te herdenken, kon hier een boom planten. Er staan in het bos ook diverse panelen met gedichten gemaakt door onder andere leerlingen van de basisscholen van Brielle. Ze nodigen uit om stil te staan bij gedachten en dromen van kinderen over vrijheid.

Al bladerend in dit boekje kunt u wandelen door een landschap van namen, gedichten en verhalen. Dit unieke boekje heeft 80 blz. en kost 5 euro.

MATSEWA (=Opgerichte steen). Dit boek beschrijft de Joodse begraafplaatsen op Voorne-Putten. Deze begraafplaatsen liggen in Geervliet sinds 1781 en Zuidland sinds 1888.

In het boek is de korte geschiedenis van de Joodse gemeenschap op Voorne-Putten beschreven. Van de 89 grafstenen is een foto met vertaling van de Hebreeuwse opschriften en een verhaal over de betreffende familie opgenomen.

Omdat niet iedereen een grafsteen kreeg, zijn in het boek alle namen genoemd van Joodse overledenen, die in Geervliet en Zuidland werden begraven. Bij elkaar 500 in Geervliet en 21 in Zuidland. Bijna alle Joden die op Voorne-Putten overleden, werden op één van deze locaties begraven.

Het boek is geschreven door Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek, in samenwerking met verschillende schrijvers die bepaalde hoofdstukken voor hun rekening namen. Ir. F. Keller maakte de foto’s en Channa van Toledo-Azulai stond garant voor de vertaling van de Hebreeuwse teksten.

Het prachtig gebonden boek, 297 blz., met tekeningen van Martha Woonink en een omslag, waarop een aquarel van Cocky Weghorst-Simons, is te koop voor 15,00 euro.

FILM OVER DE RESTAURATIE VAN DE SJOEL

In de zomer van 2009 maakte Michiel de Leeuw van Weenen een film over de Sjoel aan de Brielse Turfkade.                    In deze prachtige documentaire wordt met historisch en recent beeldmateriaal en via interviews, een bijzondere metamorfose in beeld gebracht.

Uit een pakhuis met opslag voor bouwmaterialen ontpopt zich gaandeweg het gebouw zoals dat in 1871 zijn bedoelde uitstraling kreeg: een synagoge met acht sierlijke rondboogramen- een huis van licht en hoop, opnieuw ook in onze tijd, na de inktzwarte geschiedenis van verwoesting en deportatie van de Joodse burgers, midden vorige eeuw.

Samen bouwen aan een betere wereld, blijft een opdracht die mensen wil aanspreken over grenzen van geloof en tradities heen. In dat licht wil de gerestaureerde Brielse Sjoel gaandeweg een eigen plek krijgen.

Deze DVD is te koop voor 2 euro. 

Inlichtingen: Riet de Leeuw van Weenen, email: administratie@desjoelbrielle.nl