Educatie

Basis Onderwijs  Groep 8

De Sprekende Muur      De plaats waar je je veilig voelt, de relatie tussen vrijheid en veiligheid, met een verwerkingsopdracht: Op welke plek voel jij je veilig?

Voortgezet Onderwijs  Klas 1

Pesach les.    Aan de hand van de Sederschaal komt een stukje bijbelgeschiedenis uit het Boek Exodus aan bod. Ter afsluiting van de les eten we matzes met charoseth.

Voortgezet Onderwijs  Klas 2

WO II         De geschiedenis van de Brielse Joden is representatief voor de geschiedenis van 1940-1945.

Module 1   Joodse voorwerpen

PowerPoint presentatie die de uitleg over de aanwezige Joodse voorwerpen zeer goed ondersteunt.

Module 2   De Sprekende Muur

Rondom een voorleesfragment wordt gesproken over je veilig voelen en de vrijheid krijgen om je religie te kunnen beleven

Module 2   Rondleiding

De geschiedenis van de herbouw van de Sjoel met bijbehorende verhalen

Module 3   Pesach

De gevulde Sederschaal geeft genoeg stof om uitleg te geven aan de uittocht uit Egypte, dit zowel uit cultuurhistorisch als religieus standpunt gezien. De les wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie. Deze les over het Joodse Pasen is niet alleen in de betreffende maand te boeken.

Module 4  WOII

PowerPointpresentatie en lesverwerkingsopdrachten voor leerlingen van het tweede jaar. Er wordt een basiskennis verondersteld, deze voorbereiding wordt op school gedaan door de eigen leerkracht.

Module 4  Litouwen 2006

Aan de hand van foto’s gemaakt in Litouwen vertel ik mijn persoonlijke geschiedenis en ga verder in op de WO II in Litouwen, zoals het getto van Vilnius 

Van bovenstaande onderdelen kan naar wens gekozen worden, bijvoorbeeld een combinatie van de Joodse voorwerpen en de Pesach module. Verder is de les “op maat” dit wil zeggen dat er overleg plaatsvindt tussen de docent en mijzelf om te zorgen dat het bezoek aan de Sjoel in een didactisch kader gezet wordt.

Deze lessen zijn in te passen in een aantal vakgebieden. Zij werken ondersteunend bij de geschiedenislessen, maar ook bij godsdienst, levensbeschouwing, CKV (cultureel erfgoed) en maatschappijleer.

Van de hierboven genoemde onderdelen kan naar wens gekozen worden, bijvoorbeeld een combinatie van de Joodse voorwerpen en de Pesach module. Verder is de les “op maat” dit wil zeggen dat er overleg plaatsvindt tussen de docent en mijzelf om te zorgen dat het bezoek aan de Sjoel in een didactisch kader gezet wordt.

Deze lessen zijn in te passen in een aantal vakgebieden. Zij werken ondersteunend bij de geschiedenislessen, maar ook bij godsdienst, levensbeschouwing, CKV (cultureel erfgoed) en maatschappijleer.
Er kan in een vakoverstijgend project een bezoek aan de Sjoel gebracht worden.

Neem contact op met Elsa Galinsky via 0181 417397.