BRIEF AAN OBLIGATIEHOUDERS

STICHTING BEHOUD SYNAGOGE BRIELLE

Turfkade 16, 3231 AR  BRIELLE

 

 

 

 

Brielle, maart 2023

 

Geachte donateur en eigenaar van een obligatie,

 

Veel donateurs en belangstellenden hebben in 2003 een obligatie van 100 euro gekocht om de restauratie van de voormalige synagoge mogelijk te maken en om het  te lenen bedrag voor de restauratie van de Sjoel zo laag mogelijk te houden.

Deze obligaties hadden een looptijd tot en met 2023.

Met ingang van 2024 worden alle obligaties ongeldig verklaard, dus niet meer uitbetaald.

Het bestuur van de Stichting heeft daarom besloten tot eenmalige uitloting van alle nummers van obligaties die indertijd zijn verkocht.

Zoals in 2003 beloofd, werden regelmatig nummers uitgeloot en geplaatst in onze Nieuwsbrief. Aan de eigenaars werd, na het opsturen van de obligatie, het bedrag uitbetaald.

Zoals gehoopt werd hiervan in bijna alle gevallen geen gebruik gemaakt en het geld opnieuw geschonken aan de Stichting Behoud synagoge Brielle.

Uitbetalen

Nu alle obligaties zijn uitgeloot kunt u kiezen voor uitbetalen.  Dit zal plaatsvinden in december 2023 op voorwaarde dat wij de originele obligatie per gefrankeerde brief hebben terugontvangen op het adres:

De Sjoel Brielle, Turfkade 16, 3231 AR Brielle. t.a.v. de penningmeester SBSB.

Vermeld hierbij uw naam en bank- of gironummer.

 

Schenking

In verband met onze beperkte financiële middelen durven we u te vragen, en we hopen dat u dit begrijpt, om af te zien van uitbetaling en ons het bedrag te schenken. U krijgt hiervan een bewijs.

De Sjoel heeft een ANBI-status: u kunt dit bedrag als gift aftrekken op uw belastingaangifte over 2023.

Het bestuur is u reeds nu zeer erkentelijk indien u dit wilt overwegen en u kunt rekenen op onze grote dank.

In dat geval kunt u het volgende doen:

U stuurt een e-mail aan de penningmeester en vermeld het volgende:

Uw naam, uw volledig adres en eventueel telefoonnummer.

Natuurlijk ook het nummer of de nummers van uw obligatie(s).

Om u verzendkosten te besparen hoeft u de obligatie(s) niet mee te sturen.

In december ontvangt u een bewijs van schenking en is de betreffende obligatie definitief ongeldig.

 

Hartelijke groet en we hopen tot ziens bij activiteiten in de Sjoel.

 

Namens bestuur Stichting Behoud Synagoge Brielle,

 

Martin Kamerling, penningmeester

e-mail: penningmeester@desjoelbrielle.nl

 

 

 

 

KLEZMERMUZIEK DOOR AGGE NEBBISJ

ZONDAG 21 MEI 2023

de leden van klezmerband Aggenebbisj zitten met hun instrumenten op een grasveld

 

Zondagmiddag 21 mei jl. was het genieten in de voormalige synagoge (de Sjoel), 

want de Klezmerband Agge Nebbisj was te gast. De band werd als volgt aangekondigd:

“Achenebbisj (ook wel Agge Nebbisj) is misschien wel het meest gebruikte Jiddische

woord in ons land. Altijd in de betekenis van sneu,  armoedig, pover, of meelijwekkend 

“achenebbisj de schlemiel”  om een ander Jiddisch woord te gebruiken. Nu kan het niet zo zijn dat de leden van de band zich als schlemielen beschouwen. Nee, de naam van de band is een eerbetoon aan de hardwerkende Joden uit Oost-Europa waar vaak het woord achenebbisj op van toepassing was en de muziek, die zij meebrachten”

En een eerbetoon werd het! 

We werden getrakteerd op een mooie middag vol muziek en zang. Soms opzwepend, waarbij het publiek meeklapte,  dan weer ernstig en ook ontroerend. De middag is omgevlogen en het genieten was wederzijds want we kregen van de bandleider het volgende mailtje “het was een feestje bij jullie te spelen”. 

 

OP REIS MET GEORGE EN IRA GERSHWIN

ZONDAG 26 MAART 2023

profielfoto van de broers Ira en George Gershwin

Het was een feest van herkenning zondag de 26e maart jl. in de voormalige synagoge (de  Sjoel) te Brielle, want we kregen veel mooie en bekende songs van de gebroeders Gershwin te horen,  gezongen door Susanne de Rooij. Zij werd hierbij door Flip de Liema begeleid op  gitaar. Zo genoten wij van “I got rhythm”,  “Lady be good” en natuurlijk “Summertime” en nog veel meer gewoon te veel om op te noemen. Ook werden we verrast met muziek van andere componisten zoals Irving Berlin.  Naast deze onsterfelijke muziek werd ons door Flip de Liema ook iets verteld over  deze broers bv. dat zij zoons waren van een Joods echtpaar dat vanuit St. Petersburg naar USA is geëmigreerd en die bij aankomst op Ellis Island/New York de naam Gershwin kreeg opgeplakt omdat de Russische naam te moeilijk was. Dit overkwam heel veel Joodse emigranten, zo kwam bv ook Danny Kay aan zijn naam. Flip doorspekte zijn verhalen met Joodse gein. Het kenmerk van Joodse humor is dat het altijd over henzelf gaat en niet over anderen. In de pauze waren er een drankjes en  lekkere hapjes. Al met al een geslaagde middag. Wij danken onze, altijd enthousiaste,  vrijwilligers. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

DE POPPENSPELER VAN WARSCHAU

19 FEBRUARI 2023

flyer van de voorstelling de poppenspeler van Warschau
boekomslag van het boek de poppenspeler van Warschau

 

 

Op 19 februari jl. vond in onze voormalige synagoge de muzikale vertelvoorstelling plaats van “de Poppenspeler van Warschau”, tegenover een goed gevulde zaal. Het verhaal van de Joodse tiener Mika in het getto van Warschau tijdens de 2e wereldoorlog werd op indrukwekkende wijze vertolkt door het trio “De Wilde Eend”. De hoofdrolspeler Gottfrid van Eck nam bijna alle personages voor zijn rekening, dat was zeer indrukwekkend. Het verhaal gaat dus over Mika die in de hel van het getto voor enige ontspanning zorgt bij kinderen met een poppenspel, met name doet hij dat in een weeshuis. Op een dag wordt hij staande gehouden door Max een Duits soldaat, die hem dwingt met zijn poppenspel wekelijks op te treden in een  Duitse kazerne buiten het getto. Omdat Max hem steeds ophaalt bij de poort van het getto en hem na afloop ook weer naar deze poort terugbrengt, wordt Mika nooit gefouilleerd en dat schept kansen tot smokkelen. Zo smokkelt Mika medicijnen het getto in en baby’s het getto uit. De muziek maakt een belangrijk deel uit van deze vertelvoorstelling. Gottfrid speelt (bas)klarinet, Juul Beerda op de accordeon en Tessa Zoutendijk geeft met haar viool verdieping aan het verhaal. De voorstelling werd zonder pauze gespeeld, na afloop serveerden wij een hapje en een drankje en werd er nagepraat. Boekhandel “Hoofdstuk Een” verkocht in de foyer het boek van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver waarop het spel is gebaseerd. Heeft u de voorstelling niet kunnen bijwonen, dan is het boek zeker een aanrader.

 

 

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde middag.

MET DE KAR DOOR BRIELLE

18 FEBRUARI 2023

vrijwilliger met karretje vol boodschappen voor de sjoel


Het organiseren van programma’s voor onze voormalige synagoge (de Sjoel) is veel werk dat zal iedereen wel begrijpen. Maar soms wordt het wel erg lastig. Omdat de Turfkade al wekenlang opengebroken is, was het voor de twee organisatoren onmogelijk om op de zaterdag voor de voorstelling van de Poppenspeler van Warschau met de auto voor de deur van de Sjoel te parkeren. We hadden echter nogal wat zware consumptiegoederen naar binnen te brengen, zoals flessen, blikjes, pakken etc. Wat nu? Heen en weer lopen met deze goederen vanaf een parkeerplek in Brielle was geen optie dat zouden onze ruggen bepaald  niet waarderen. De oplossing werd gevonden in een karretje en dus zo gezegd zo gedaan. We vonden na veel zoeken  uiteindelijk een parkeerplaats in de Kaatsbaan en rammelend  en met veel lawaai over de ongelijk liggende bestrating brachten we de goederen naar binnen. We hadden veel lol maar ook veel bekijks.


DE SJOEL ONTVANGT BIJZONDER SCHILDERIJ

2 OKTOBER 2020

Op zaterdag 2 oktober jl. vond er in de voormalige synagoge (de Sjoel) aan de Turfkade te Brielle een gezellige bijeenkomst plaats. Esther Elkerbout was vanuit Rijswijk naar Brielle gekomen om een schilderij van Martien Middelhoek, voorstellende een gezicht op de Catharijnekerk vanuit de Koopmanstraat, aan de voormalige synagoge te schenken. 

Esther vertelde, dat haar vader niet lang na de oorlog als onderwijzer in Brielle werd aangesteld en het gezin dus verhuisde en kwam te wonen in de Koopmanstraat nr.7. In het huis waar de vermoorde Joodse familie Philipse heeft gewoond. De moeder van Esther gaf in 1950  aan de schilder Martien Middelhoek opdracht het uitzicht op de Catharijnekerk vanaf hun huis te schilderen. 

Het schilderij heeft eerst bij haar ouders gehangen en was later in het bezit van Esther. Zij is vanaf het begin donateur van de Sjoel geweest, welke altijd een warm plekje in haar hart heeft behouden. Vanuit Rijswijk is ze nog dikwijls naar Brielle gekomen om bijeenkomsten in de Sjoel bij te wonen.Ze kan zich geen beter bestemming wensen dan het schilderij blijvend zichtbaar te laten zijn in Brielle middels de Sjoel.

Jan Wolters nam, als voorzitter van de Stichting Behoud Synagoge Brielle, het schilderij in dank aan. Maar Esther had nog een verrassing in petto! Volkomen onverwacht bood ze ook nog een schilderij aan, voorstellende de dansende Rebbe, van Martha Woonink-Hofman. Aan twee rondleiders van de voormalige synagoge viel de eer te beurt dit geschenk aan te nemen.

De Stichting is weer twee mooie schilderijen rijker, waarvan de bezoekers blijvend kunnen genieten. Het was een mooie en gezellige ochtend daar op de Turfkade en niet in de laatste plaats door de charmante en innemende persoonlijkheid van Esther Elkerbout.